Outplacement voor (grotere groepen) medewerkers samen met Maurice van Dijk, MVDcoaching.

Outplacement wordt ingezet als werkgever en werknemer op gepaste wijze afscheid van elkaar gaan nemen. Het doel is dat de medewerker elders een baan vindt of op een andere wijze zijn of haar loopbaan duurzaam voortzet. Dit binnen een vastgestelde periode, met zorg voor de medewerker en oog voor het organisatiebelang.

Visie, kracht & professionaliteit
Betrokkenheid, zorgvuldigheid, daadkracht en een realistisch perspectief. Dat, met een praktische, grondige en soms onconventionele aanpak, heldere communicatie en een dosis lef, maakt onze outplacementtrajecten succesvol. 7 van de 10 mensen vindt werk binnen de afgesproken tijd.

‘Meer mensen weten meer dan één’. De groep medewerkers wordt begeleid door een team. Een team dat naast de medewerker staat, ook buiten kantoortijden bereikbaar is en continuïteit waarborgt.

De professionaliteit blijkt niet alleen uit onze ondernemerszin en houding, maar ook onze NOLOC certificering als erkend loopbaanprofessional waarvoor permanente educatie vereist is. Het team kent een NIP geregistreerd psycholoog voor assessments, succesvolle jobsearchers en een actief netwerk.

Aanpak

 • inventarisatie medewerkers, benodigde interventies, stimuleringsregelingen en faciliteiten
 • voeren van individuele intakes met medewerkers
 • afstemmen individuele plannen van aanpak en interventies met werkgever
 • kick-off bijeenkomst, groepstrainingen, workshops en/of jobclubs
 • individuele begeleiding met:
  • aandacht voor verwerking, zelfonderzoek, focus, arbeidsmarktoriëntatie, jobmarketing & personal branding;
  • een exclusieve vacaturebank, jobsearch en bemiddeling.
 • tussentijdse afstemming met werkgever over voortgang en noodzakelijke interventies
 • plaatsing van medewerkers met begeleiding in de onderhandeling en coaching voor duurzame plaatsing.

Looptijd
Diverse factoren hebben invloed op de snelheid van plaatsing: de positie op de arbeidsmarkt, motivatie, zelfstandigheid, maar ook kaders als een sociaal beleid. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 12 maanden.

I